Reklamný portál

Ako vytvoriť investičné portfólio a finančné aktíva bez investovania peňazí?

Vytvorili sme klub spotrebiteľov a s našimi zmluvnými partnermi
mix finančných a nefinančných produktov,
ktoré vedia pre našich klientov vytvoriť v krátkom čase finančné zisky aj niekoľko tisíc EUR.

LFC Logo P r o j e k t    LFC
Spolupráca je kľúčom k úspechu

Spojiť sa je len začiatok. Držať spolu je pokračovanie. Spolupráca je úspech.

Tento projekt Vám prináša možnosť, vytvoriť si organizáciou svojej spotreby a svojich výdavkov aktíva a ďalšie finančné príjmy. Je to jednoduché, lebo tieto príjmy si vybudujete len nákupom produktov, ktoré sú aj tak pre Váš život nevyhnutné.

Spoločnosť LFC business Group a.s., v spolupráci so svojimi obchodnými partnermi pre Vás zabezpečí logistiku a umožní Vám jednoducho profitovať, bez použitia veľkého množstva Vášho času.

Získajte príjem zo spotreby

Ako je to možné?

Obchodníci, aby predali svoje produkty investujú mnoho finančných prostriedkov do reklamy, sú ochotní dávať zľavy, provízie, jednoducho robiť rôzne marketingové a reklamné aktivity, pre zvýšenie obratu a získavanie nových zákazníkov.

Prostredníctvom projektu LFC sa spotrebitelia organizujú, stávajú sa vlastníkmi akcií, podielov a ich spotreba prináša zisky pre ich spoločnosť, ktorá prostredníctvom vernostného programu poskytuje spotrebiteľom rôzne benefity a zároveň vyplácanie podielu na zisku spoločnosti.

Jednoducho budete mať zisk z toho, čo robíte úplne bežne a každý deň.
Táto zmena Vášho správania pri nákupoch produktov Vám jednoznačne prinesie, ďalší finančný príjem, vytvorí Vám investičné portfólio a následne aj samotný zisk pre Vás.

A to všetko bez investovania Vašich peňazí!

Spolupráca

Chceli by ste začať podnikať a neviete ako?

Ponúkame Vám príležitosť zaradiť sa do nášho obchodného tímu a pracovať na Vašej kariére, osobnostnom rozvoji a finančnom vzdelávaní.

Máte možnosť si vybudovať svoje vlastné podnikanie prostredníctvom spolupráce a získate tak ďalší systém benefitov, pričom budete mať podporu vzdelávacieho systému, IT technológií a know-how spoločnosti.

Partneri projektu LFC


Reklamní partneri, ktorí využívajú priestor na reklamnom portáli LFC


www.portal.lfci.eu


Prejsť na portál

Hlavní partneri projektu LFC

Obchodný tím a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Riaditelia projektu

Mgr. František Repka - obchodný riaditeľ
František Šalamon - obchodný riaditeľ
Bc. Peter Bartoň - obchodný riaditeľ

Manažéri projektu

Ing. Kuttnerová Ľubica - marketingový manažér
Vladimír Legény - marketingový manažér
Paedr.Michal Malák - marketingový manažér
Ing. Argaláš Dušan - marketingový manažér
Ing. Argalášová Zdenka - marketingový manažér
Ľubomír Bachár - marketingový manažér
Gogoláková Magdaléna - marketingový manažér
Peter Henček - marketingový manažér
Mgr. Holienčík Stanislav - marketingový manažér
Jaroslav Rybár - marketingový manažér
Magdaléna Virostková - marketingový manažér
PaedDr. Eva Wienerová - marketingový manažér

Dozorná rada

František Šalamon - predseda dozornej rady
PaedDr. Eva Wienerová - člen dozornej rady
Mgr. Marián Kapusta - člen dozornej rady
PaedDr. Michal Malák - člen dozornej rady
Magdaléna Gogoláková - člen dozornej rady